ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه جنگجویان

موقعیت:اصفهان-خیابان هارونیه- کوچه مسجد علی
اعیانی:240 مترمربع
عرصه:350 مترمربع
قدمت:اواخرقاجار واوایل پهلوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:مشرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی با عرصه 350 مترمربع متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است که برای آن کاربری اقامتی تعریف شده و مرمت آن در سال 88 به پایان رسید.

     

previous   |     Next

يكشنبه 27 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا