ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

 خانه تاریخی بخردی

موقعیت:اصفهان-خیابان ابن سینا- سنبلستان
اعیانی: 670مترمربع
عرصه:700مترمربع
قدمت:صفوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :هتل سنتی

این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی با عرصه 700 مترمربع در سال 1382در بخش استحکام بخشی بعنوان هتل سنتی به بخش خصوصی واگذار گردید.

     

previous   |     Next

دوشنبه 04 مهر ماه 1401
 
Untitled Document

سامانه پیام کوتاه

 (پرسش و پاسخ)

10005555

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا