ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

 خانه تاریخی بخردی

موقعیت:اصفهان-خیابان ابن سینا- سنبلستان
اعیانی: 670مترمربع
عرصه:700مترمربع
قدمت:صفوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :هتل سنتی

این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی با عرصه 700 مترمربع در سال 1382در بخش استحکام بخشی بعنوان هتل سنتی به بخش خصوصی واگذار گردید.

     

previous   |     Next

شنبه 26 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا