ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه تاریخی علامه

موقعیت:اصفهان-خیابان کمال- کوی سلطان سنجر
اعیانی:1000 مترمربع
عرصه:912 مترمربع
قدمت:صفوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی با عرصه 912مترمربع ، پس از مرمت در سال 1378به بخش خصوصی واگذا رگردید.

     

previous   |     Next

يكشنبه 27 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا