ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

خانه تاریخی میردامادی

موقعیت:اصفهان-خیابان عبدالرزاق- درب قصر
اعیانی:450 مترمربع
عرصه:530 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): مشرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:مشرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه 530مترمربع ، پس از مرمت به بخش خصوصی واگذار گردید.

     

previous   |     Next

يكشنبه 31 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا